A arte é unha mentira que nos achega á verdade.

Pablo Ruiz Picasso