Non hai mellor deseñador cá natureza.

Alexander McQueen