A arte é unha mentira que nos achega á verdade.

Pablo Ruiz Picasso
A moda é a manda; o interesante é facer o que a un lle dea a gana.  
Luís Buñuel

A moda ten que ser o máis narcótico alivio da banalidade da vida.

Diana Vreeland