Non sigas as tendencias, empézaas.

Frank Capra

O mellor complemento de moda é un libro.

Vivienne Westwood