A moda non é o que levas a un sitio; [...] é a verdadeira razón para ir.

Andy Warhol

A beleza salvará o mundo.

Fiódor Dostoievski

A xente tende a confundir moda con estilo.

David Bowie