A moda é a manda; o interesante é facer o que a un lle dea a gana.  
Luís Buñuel