Co paso do tempo, aprendín que o importante nun vestido é a muller que o viste.

Yves Saint Laurent